فهرست بستن

گالری فیلم

فیلم های مستند هنرنقاشی

فیلم مستندی درباره لئوناردو داوینچی و آثارش

Live In Art (نقاشی های زنده)

یکی از آثار نقاش بزرگ  “رامبراند” در هلند، زنده به نمايش گذاشته می شود . حاصل آن، اثردرخشانی شده است.

ویدئویی از شمایل‌های مختلف ون‌گوگ در سینما: گاهی آنها مرا دیوانه خطاب می‌کنند، اما داشتنِ رگه‌هایی از دیوانگی یک هنرِ تمام عیار است. (ونسان ون‌گوگ)

ونگوک در این پرده، آسمان را آنگونه نمیبیند که ما هنگام نگریستن به آسمان شبانگاهی میبینیم بلکه او آسمان بیکرانه را سرشار از ستارگان پیچان و منفجرشونده  وکهکشانهایی از ستارگان میبیند. هنرمند در اینجا بدنبال هماهنگی طبیعت نمیگردد یا آن را تجزیه نمیکند بلکه با افکندن منظره ای سراپا شخصی بر عرصه طبیعت، آن را دگرگون میکند. باوجود اینکه کار را بی واسطه از خود طبیعت شروع میکند، آن را با تغییرات کلی و به شیوه متحول ساختن دنیای هستی متأثر از احساسات، تصورات و شعور و باورهای خود پایان میدهد(پتروچوک، 1379)

انیمیشن با استفاده از نقاشی هاى سالوادور دالی وموسیقی “آرماندو دومینیگز”

فیلم هایی که از نقاشی الهام گرفتند…